Przejdź do treści

Prezydent Miasta

icon
Piotr Krzystek

Piotr Krzystek

Radca prawny, manager, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Urodził się 5 lutego 1973 roku, swoje życie związał ze Szczecinem, a karierę zawodową ze służbą publiczną. Pracę w administracji rozpoczął od stanowiska podinspektora w Urzędzie Miejskim w Szczecinie w roku 1998. Następnie, od maja 1998 do 31 grudnia 1998 roku, był zastępcą Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Od 1 stycznia 1999 do 31 marca 2002 był Dyrektorem Generalnym… Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przewodził zespołowi wdrażającemu reformę administracyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przyczynił się do uzyskania przez Urząd Wojewódzki wyróżnienia w prestiżowym konkursie „Najbardziej Przyjazny Urząd Administracji Rządowej w roku 2001 r.” Koordynował również prace związane z Programem Rozwoju Instytucjonalnego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Od marca 2002 r. prowadził kancelarię radcy prawnego. Uczestniczył w szkoleniach w służbie cywilnej. Jest absolwentem Studium Zarządzania Strategicznego dla Dyrektorów Generalnych Urzędów.

Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 2002-2004 pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin, odpowiedzialnego za sprawy związane z polityką mieszkaniową oraz gospodarowaniem mieniem komunalnym (odpowiedzialnym za gospodarkę nieruchomościami, mieszkalnictwo i administrację budowlaną). Od roku 2004 prowadził własną działalność gospodarczą - kancelarię radcy prawnego. 26 listopada 2006 r. w drugiej turze wyborów samorządowych, głosami ponad 74 tys. mieszkańców, został wybrany na urząd Prezydenta Miasta Szczecin. W 2010 po wygranej w wyborach samorządowych ponownie złożył przysięgę. Głos na Piotra Krzystka oddało wtedy blisko 50 tys. mieszkańców. W 2014 roku objął urząd Prezydenta Szczecina na trzecią kadencję. Jest inicjatorem wielu miastotwórczych przedsięwzięć.

Uruchomił proces projektowania i wdrażania długoterminowej strategii zarządzani marką miasta Szczecin Floating Garden 2050, a także zakrojony na niespotkaną dotychczas skalę, trzyletni proces konsultacji społecznych programu Szczecin 2020, zawierającego kierunki rozwojowe miasta w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020. W trakcie jego kadencji Szczecin częściej i mocniej zwraca się w kierunku morza. Miasto kilkukrotnie było gospodarzem największej plenerowej imprezy o charakterze morskim – finałów regat The Tall Ships Races. W ich trakcie, w sercu miasta, przy zabytkowych Wałach Chrobrego cumowały dziesiątki największych i najpiękniejszych żaglowców świata. Podczas prezydentury Piotra Krzystka port Szczecin jest na stałe wpisany w mapę TSR, a szczecińska żeglarska młodzież coraz liczniej bierze udział w regatach, wielokrotnie zdobywając najwyższe trofea. Piotr Krzystek realizuje ambitny program inwestycyjny. Od 2006 roku miasto zmienia swoje oblicze. Znaczącej poprawie uległa infrastruktura drogowa, po Szczecinie kursują nowoczesne tramwaje i autobusy, przybyło kilkadziesiąt kilometrów dróg rowerowych, wielką popularnością cieszy się Bike_S – szczeciński rower miejski, wdrożony dzięki mieszkańcom, jako zwycięski projekt budżetu partycypacyjnego, który stworzył prezydent miasta.

Szczecin szczyci się nową siedzibą Filharmonii Szczecińskiej, która zbiera najwyższe noty w prestiżowych konkursach architektonicznych, W trakcie drugiej kadencji Piotra Krzystka oddano do użytku halą widowiskowo-sportową Azoty Arena, na którą mieszkańcy miasta czekali kilkadziesiąt lat. Infrastrukturę sportową uzupełnia olimpijska pływalnia Floating Arena będącą miejscem rozgrywania wielu prestiżowych zawodów pływackich, w tym Mistrzostw Europy Seniorów. Wielką atrakcją okazały się odnowione bulwary nad Odrą, będące efektem konsekwentnych działań miasta służących przybliżeniu Szczecina ku wodzie i wyeksponowaniu jego unikalnych walorów.

Powstają osiedlowe centra sportowe i nowoczesne boiska, swoje inwestycje realizują także Rady Osiedli, które z inicjatywy Prezydenta Szczecina dysponują określonym budżetem na lokalne działania. Dzięki temu w Szczecinie przybyło placów zabaw, siłowni pod chmurką, szlaków spacerowych, odnowiono dziesiątki skwerów i setki kilometrów chodników. Od podstaw, we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, stworzył w Szczecinie nowy segment gospodarki – nowoczesne usługi wsparcia biznesu BPO i ICT, a także specjalne strefy ekonomiczne. W strategii rozwojowej miasta postawił na wsparcie branży morskiej i logistycznej. To m.in. dzięki stałej współpracy, stworzeniu systemu preferencyjnych warunków dla inwestorów, rozbudowie infrastruktury technicznej oraz dostępowi do wykwalifikowanej kadry, przedsiębiorcy chętniej wybierają Szczecin na centra swoich usług, a miasto zyskało kilkaset tysięcy metrów kwadratowych najnowocześniejszych powierzchni biurowych. W realizacji są kolejne inwestycje. Piotr Krzystek jest zaangażowany w działalność Unii Metropolii Polskich, pełni funkcję sekretarza Zarządu, jest także Przewodniczącym Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Prywatnie Piotr Krzystek ceni sobie życie rodzinne, wolne chwile spędza na kortach tenisowych, a w sezonie żegluje. Jest żonaty, ma troje dzieci.

Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin

Michał Przepiera

Odpowiedzialny za sferę inwestycji, zarządzanie projektami i wspieranie biznesu, w tym:
 • koordynowanie inwestycji miejskich
 • zarządzanie projektami
 • Wieloletni Program Rozwoju Szczecina
 • wspieranie biznesu, obsługę inwestorów i aktywizację gospodarczą
 • rewitalizację obszarów miejskich
 • udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami
 • merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami

Anna Szotkowska

Odpowiedzialna za zagospodarowanie przestrzenne i zasób mieszkaniowy, w tym:
 • planowanie przestrzenne
 • geodezję i kartografię
 • nadzór nad zarządzaniem zasobem mieszkaniowym oraz obrotem nieruchomościami
 • racjonalizację zużycia energii elektrycznej i cieplnej
 • udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami
 • merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami

Łukasz Kadłubowski

Odpowiedzialny za sprawy strategii miasta, dialogu społecznego oraz bieżące utrzymanie miasta, w tym:
 • tworzenie, aktualizację, koordynowanie i monitorowanie strategii miasta
 • koordynowanie dialogu z mieszkańcami, w tym nadzór nad szczecińskim budżetem obywatelskim, organizacjami pozarządowymi
 • ład budowlany i architektoniczny
 • bieżące funkcjonowanie miasta
 • lokalny transport zbiorowy, inżynierię i organizację ruchu drogowego
 • ochronę przyrody i środowiska, ochronę i rozwój terenów zieleni i zadrzewień, gospodarkę leśną i ochronę zwierząt
 • administrację geologiczną
 • współpracę z radami osiedli
 • ochronę konserwatorską zabytków
 • ochronę praw konsumenckich
 • udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami
 • merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami

Marcin Biskupski

Odpowiedzialny za koordynowanie i integrację działań w sferze społecznej, w tym:
 • oświatę
 • pomoc społeczną
 • ochronę zdrowia
 • politykę rodzinną i senioralną
 • kulturę
 • sport i turystykę
 • działania na rzecz koordynowania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym na rzecz osób z niepełnosprawnością
 • udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami
 • merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami

Sekretarz Miasta

Ryszard Słoka

Rocznik 1960. Absolwent Wyższej Szkoły Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. W latach 1981- 89 służył w wojsku. Od roku 1991 zatrudniony był w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, początkowo w Wydziale Spraw Obywatelskich a następnie jako dyrektor Zakładu Obsługi Administracji. Od roku 1999 związany z jednostkami miejskimi. Był kolejno: dyrektorem Zakładu Gospodarczego Miasta Szczecina, prezesem zarządu spółki Targowiska i Opłaty Lokalne, dyrektorem Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej. 2 stycznia 2007 r. objął stanowisko Sekretarza Miasta. Żonaty, ma troje dzieci. W wolnych chwilach nurkuje.

Odpowiedzialny za prowadzenie niżej określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin:
 • organizację pracy Prezydenta Miasta oraz koordynowanie współpracy Prezydenta z Radą Miasta i Urzędem
 • zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu Miasta, sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz koordynację i nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Urzędu
 • realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi
 • kontrolę jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin
 • zapewnienie sprawnej obsługi interesantów
 • sprawy obywatelskie
 • akty stanu cywilnego
 • nadzór wdrożenia zasad bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych w Urzędzie
 • nadzór w zakresie udzielania informacji publicznej, informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz udostępniania otwartych danych publicznych
 • obsługę kontaktów zewnętrznych oraz spraw miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta
 • zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności
 • ubezpieczenia miasta
 • partnerstwo publiczno-prywatne
 • spadkobranie ustawowe przypadające Gminie Miasto Szczecin oraz Skarbowi Państwa
 • udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami oraz nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta

Skarbnik Miasta

Dorota Pudło-Żylińska

Odpowiedzialna za koordynowanie i integracje w sferze finansowej, w tym:
 • wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości miasta określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • pozyskiwanie przychodów i kontrole wydatków w budżecie miasta - politykę finansową miasta
 • analizę efektywności działania jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w procesie koordynowania ich przekształceń i prywatyzacji
 • obsługę finansowo-księgową miasta i Urzędu
 • pomoc publiczną dla przedsiębiorców
 • nadzór nad finansami spółek handlowych, w których miasto posiada udziały i akcje
 • nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami
Pliki Cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.