Przejdź do treści

Wykorzystanie znaku do celów komercyjnych

ZASADY WYKORZYSTANIA ZNAKÓW TOWAROWYCH SZCZECINA DO CELÓW KOMERCYJNYCH

Wykorzystywanie znaków towarowych Szczecina do celów komercyjnych wymaga uzyskania stosownej zgody i podpisania umowy licencji lub sublicencji, w związku z tym należy złożyć Wniosek [.pdf]

Wniosek [.pdf] składa się w formie pisemnej w kancelarii poczty w Biurze Obsługi Interesantów, drogą pocztową na adres: Biuro Prezydenta Miasta pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin lub drogą elektroniczną na e-mail: marka@szczecin.eu.

Wniosek, przeznaczony jest dla przedsiębiorcy planującego używanie znaku towarowego w związku z prowadzoną we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową.

WYSOKOŚĆ OPŁATY LICENCYJNEJ I RODZAJ ZNAKU TOWAROWEGO DO UŻYWANIA ODPŁATNEGO

 

Lp.

Rodzaj znaku

Wygląd graficzny

Możliwość użycia na cele komercyjne

Współczynnik dochodu

Przychody z tytułu licencji

Współczynnik udziału

 Stawka licencyjna

 

1

Logo promocyjne (znak marki Miasta)

floating_garden.jpg

 

 

 

 

 TAK

4,50%

 

30,00%

           - zł

 

2

The Tall Ships Races Szczecin 2024

 

 

 

 

 TAK

6,00%

 

50,00%

 

 

Do wartości licencji należy doliczyć koszt hologramów jakie zostaną przekazane przez Gminę celem umieszczenia ich na znakowanych produktach.
Koszt 1 szt. hologramu to 0,09 zł brutto.

 
 

 

Znak wydawany jest na podstawie podpisanej z podmiotem umowy licencji/sublicencji. Za udzielenie licencji / sublicencji pobierana jest opłata licencyjna naliczana jednorazowo dla przedmiotu licencji określonego w umowie oraz opłata za wydanie hologramów do znakowania towarów. Wysokość opłaty jest ustalana zgodnie z tabelą:
 

Za użycie znaku towarowego Floating Garden 2050 – 4,5 % wartości prognozowanych przychodów obliczonych na podstawie planu finansowego działania/przedsięwzięcia razy 30 % (jako udział wartości licencji)
Za użycie znaku towarowego The Tall Ships Races – 6,00 % wartości prognozowanych przychodów obliczonych na podstawie planu finansowego działania/przedsięwzięcia razy 50 % (jako udział wartości licencji)

Wszystkie produkty podlegające licencji / sublicencji muszą być oznakowane hologramem przekazanym przez Miasto. Koszt 1 szt. hologramu wynosi 0,09 zł brutto i zostanie doliczony do wartości licencji / sublicencji na podstawie ilości produktów podlegających licencji / sublicencji i zapisanych w umowie.

Załączniki do wniosku:

1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wnioskodawcy jest umocowana do jego reprezentowania (wnioskodawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wnioskodawca wskaże we wniosku dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów) albo pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy;

2) wizualizację graficzną towaru, usługi, materiałów, na których umieszczone mają zostać znaki towarowe przygotowaną w formie osobnego dokumentu, w tym informacja o parametrach technicznych (jakościowych) znakowanych towarów/usług/materiałów.

Uwaga: na etapie weryfikacji wniosku Miasto zastrzega sobie prawo wglądu w wybrane wzory towarów, na których umieszczone zostaną znaki towarowe w celu oceny jakościowej;

3) plan finansowy określający wysokość spodziewanych przychodów ze sprzedaży usług, towarów, materiałów (w przypadku znakowanych towarów planowane nakłady i ceny jednostkowe), na których umieszczone mają zostać znaki towarowe.

Przekazanie znaków towarowych podmiotom w sposób umożliwiający prawidłowe ich zastosowanie nastąpi po dostarczeniu dokumentu księgowego potwierdzającego dokonanie opłaty licencyjnej. UWAGA, jeśli potrzebujesz znaków graficznych do przygotowania projektów poglądowych pobierz wzór: FG_2050   TSR_2024

Rozpatrzenie wniosku

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
O odmowie albo wyrażeniu zgody poinformujemy na piśmie, przesłanym na adres podany we wniosku. Odmowa zgody zostanie pisemnie uzasadniona. 
Więcej informacji na temat zasad używania znaków towarowych identyfikujących Gminę Miast Szczecin można uzyskać pod numerami telefonów: 
91 424 58 39 - Ewelina Olszak, Główny Specjalista w Biurze Prezydenta Miasta i
91 424 50 78 – Renata Arent Główny Specjalista w Biurze Prezydenta Miasta lub pisząc na adres e-mail: 
marka@szczecin.eu

 
WIĘCEJ INFORMACJI:

Pełny opis Procedury
Zarządzenie Prezydenta 

Pliki do pobrania

wniosek komercyjny

Pliki Cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.