Przejdź do treści

Wykorzystanie znaku do celów niekomercyjnych

Wykorzystanie znaku do celów niekomercyjnych

-----------

ZASADY WYKORZYSTANIA ZNAKÓW TOWAROWYCH SZCZECINA DO CELÓW NIEKOMERCYJNYCH

Wykorzystywanie znaków towarowych Szczecina do celów niekomercyjnych wymaga uzyskania stosownej zgody w postaci licencji lub sublicencji.

Aby móc nieodpłatnie wykorzystywać znaki towarowe miasta do celów niekomercyjnych, (np.: w związku z organizowaniem wydarzeń artystycznych, sportowych, koncertów, spektakli czy kampanii społecznych itp., także tych, wyróżnionych Mecenatem Miasta lub Patronatem Prezydenta Szczecina) należy złożyć pisemny wniosek. [.pdf]

Wniosek [.pdf] składa się w formie pisemnej w kancelarii poczty w Biurze Obsługi Interesantów, drogą pocztową na adres: Biuro Prezydenta Miasta pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

Wniosek, o którym mowa przeznaczony jest dla:

1) jednostek organizacyjnych Gminy,
2) podmiotów, które wspólnie z Gminą organizują przedsięwzięcie (w szczególności wydarzenie artystyczne, koncert, wydarzenie sportowe, społeczne, kampanię informacyjną itp.), które zostało objęte Patronatem Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatem Miasta Szczecin, a koszty zorganizowania przedsięwzięcia ponosi wnioskodawca,
3) podmiotów będących organizatorami przedsięwzięć (w szczególności wydarzenia artystycznego, koncertu, wydarzenia sportowego, społecznego, kampanii informacyjnej itp.), w związku z którymi pomiędzy ww. podmiotami, a Gminą zawierana jest umowa przewidująca świadczenie przez te podmioty usług promocyjnych na rzecz Gminy polegających na umieszczeniu znaku towarowego na materiałach dotyczących przedsięwzięcia.

Po przekazaniu logotypu przez Biuro Prezydenta Miasta wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do akceptacji każdorazowo projekt oznakowany otrzymanym logotypem miasta. 

Rozpatrzenie wniosku

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
O odmowie albo wyrażeniu zgody poinformujemy na piśmie, przesłanym na adres podany we wniosku. Odmowa zgody zostanie pisemnie uzasadniona. 
Więcej informacji na temat zasad używania znaków towarowych identyfikujących Gminę Miast Szczecin można uzyskać pod numerami telefonów: 
91 424 58 39 - Ewelina Olszak, Główny Specjalista w Biurze Prezydenta Miasta i
91 424 50 78 – Renata Arent Główny Specjalista w Biurze Prezydenta Miasta lub pisząc na adres e-mail: 
marka@szczecin.eu

PŁATNOŚCI

Udostępnianie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin do celów niekomercyjnych jest nieodpłatne

WIĘCEJ INFORMACJI:

Pełny opis Procedury
Zarządzenie Prezydenta 

Pliki do pobrania

wniosek niekomercyjne

Pliki Cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.