Przejdź do treści

ZEFIREK – PROGRAM WYMIANY PIECÓW

Miasto pozyskało ponad 2,2 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację kolejnego programu, którego celem jest poprawa jakości powietrza w Szczecinie. Pieniądze trafią do mieszkańców, którzy zlikwidują swoje stare piece oraz kotły węglowe i zamienią je na bardziej ekologiczne źródła ciepła.

Projekt zakłada udzielenie 250 grantów w formie dofinansowania inwestycji, polegających na likwidacji starego i instalacji nowego, bardziej ekologicznego systemu ogrzewania. Każdy mieszkaniec zakwalifikowany do programu uprawniony będzie do otrzymania dofinansowania w kwocie 7500 zł.

Grant jest udzielany na wykonanie zadań w lokalach mieszkalnych lub w budynkach jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Miasta Szczecin, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dofinansowanie dotyczy tylko zadań planowanych, przewidzianych do realizacji po podpisaniu umowy. Rozpoczęcie zadania przed podpisaniem umowy może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy lub rozwiązaniem umowy.

Warunkiem przyznania grantu będzie likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie jednym lub kombinacją niżej wymieniowych systemów.

Wybór nowego systemu ogrzewania nie może być przypadkowy. W pierwszej kolejności należy rozpatrywać opcje najkorzystniejsze z punktu widzenia Programu Antysmogowego. W przypadku, gdy nie są one możliwe do zrealizowani (np. przez brak istniejącej sieci ciepłowniczej, gazowej lub gdy podłączenie do tej sieci nie jest technicznie lub ekonomicznie uzasadnione), można rozpatrywać kolejną opcję z listy.

Możliwe opcje według kolejności rozpatrywania:

 1. podłączenie do sieci ciepłowniczej lub,
 2. zainstalowanie ogrzewania gazowego lub,
 3. zainstalowanie innych rodzajów źródeł ciepła:
  1. zainstalowanie ogrzewania elektrycznego,
  2. zainstalowanie ogrzewania olejowego,
  3. zainstalowanie ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii,
  4. zainstalowanie ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

Granty będą przyznawane na podstawie zgłoszeń złożonych, przez mieszkańców miasta w oparciu o zlecone przez Gminę Miasto Szczecin świadectwa charakterystyki energetycznej.

Program otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
Całkowita wartość projektu: 2 259 750,00 zł
Dofinansowanie z EFRR: 2 259 750,00 zł
Głównym celem projektu jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, a tym samym poprawa jakości powietrza na terenie Szczecina, poprzez ograniczenie wykorzystywania paliw niskiej jakości oraz zwiększenie liczby stosowanych urządzeń o wysokiej sprawności.

Rezultatem projektu będzie również poprawa jakości życia oraz zdrowia mieszkańców miasta oraz zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego, w tym polepszenie kondycji ekosystemów znajdujących się na terenach objętych przedsięwzięciem.

Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy regulamin programu dostępne są w plikach do pobrania, poniżej. 
Wypełnione wnioski można przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub wrzucać do specjalnej urny, ustawionej przy wejściu do Urzędu Miasta w dni powszednie między 7.30 a 15.30. 
 
Informacje na temat programu Zefirek udzielane są również pod numerem tel. 91 42 45 845, w godzinach pracy Urzędu Miasta.
 
Pliki Cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.